Announcement

निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल) निर्वाचन समिति-२०७८ निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा जल तथा मौसमविद् समाज नेपालको विधान २०५८ को…

उम्मेद्वारी फिर्ता फारम

पदाधिकारी आवेदन फारम

उम्मेदवारी दर्ता सम्वन्धी सूचना

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल) निर्वाचन समिति-२०७८ उम्मेदवारी दर्ता सम्वन्धी सूचना जल तथा मौसमविद् समाज नेपालको विधान २०५८ को…

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल को २०७८/१२/२३ मा हुने कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनको अन्तिम नामावली

17th AGM of SOHAM-Nepal concluded

The 17th Annual General Meeting for the year 2075 of Society of Hydrologists and Meteorologists (SOHAM-Nepal) has taken place on…

Call for research paper for SOHAM-Journal of Hydrology and Meteorology