All posts by SOHAM

निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल)

निर्वाचन समिति-२०७८

निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

जल तथा मौसमविद् समाज नेपालको विधान २०५८ को दफा ८ को उपदफा ८.१ मा गरिएको संगठन सम्वन्धी व्यवस्थामा १३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र ५ जना सदस्य सहित ११ जना निर्वाचित पदाधिकारी हनुपर्ने रहेकोले सो प्रयोजनार्थ ८ औं कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि ऐ. विधानको दफा ११ मा गरिएको निर्वाचन सम्वन्धी व्यवस्था प्रयोजनार्थ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र १ जना सदस्य पदको निर्वाचनका लागि मात्र उम्मेदवार हुन मनोनयनपत्र दाखिला भएका देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरुको मात्र उम्मेदावार कायम भएकोले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ।

क्र.संपदउम्मेदवारको नाम
१.अध्यक्षप्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ (LM254)
२.उपाध्यक्षश्री शिव कुमार महतो (LM317)
३.सचिवश्री निराजन सापकोटा (LM220)
४.कोषाध्यक्षश्री अरुणा अवाले (LM168)
५.सदस्यडा. मोहन बहादुर चन्द (LM291)

निर्वाचन समिति, २०७८

मिति: २०७८।१२।२५

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल)

निर्वाचन समिति-२०७८

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली

जल तथा मौसमविद् समाज नेपालको विधान २०५८ को दफा ८ को उपदफा ८.१ मा गरिएको संगठन सम्वन्धी व्यवस्थामा १३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र ५ जना सदस्य सहित ११ जना निर्वाचित पदाधिकारी हनुपर्ने रहेकोले सो प्रयोजनार्थ ८ औं कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि ऐ. विधानको दफा ११ मा गरिएको निर्वाचन सम्वन्धी व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु मध्ये मनोनयनपत्र फिर्ता लिनका लागि तोकिएको समयावधि समाप्त भए पछि बाँकी कायम रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको छ।

क्र.संउम्मेदवारी दिने पदउम्मेदवारको नाम
१.अध्यक्षप्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ (LM254)
२.उपाध्यक्षश्री शिव कुमार महतो (LM317)
३.सचिवश्री निराजन सापकोटा (LM220)
४.कोषाध्यक्षश्री अरुणा अवाले (LM168)
५.सदस्यडा. मोहन बहादुर चन्द (LM291)

निर्वाचन समिति, २०७८

मिति: २०७८।१२।२३

उम्मेद्वार मनोनयन दर्ताको अन्तिम नामावली प्रकाशन (दावी विरोध कायम पुनर्विचार वा फिर्ता संबन्धि)

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल)

निर्वाचन समिति-२०७८

मिति: २०७८।१२।२१

उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको अन्तिम नामावली प्रकाशन दावी विरोध पुनर्विचार वा फिर्ता संबन्धि

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल) को ८ औं कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि निम्नानुसार उम्मेदवारी कायम गरिएको र सो माथि दावी विरोध वा कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेदवारी कायम, पुनर्विचार/फिर्ता गर्न चाहेमा मिति २०७८/१२/२२ गते दिनको ३ बजे सम्म (जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वा जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रिय विभाग त्रि वि किर्तिपुरमा उपस्थीत भइ) समय दिइएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि अनुरोध छ। 

क्र.संउम्मेदवारी दिने पदउम्मेदवारको नाम
१.अध्यक्षदिपक पौडेल (LM144)
प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ(LM244)
२.उपाध्यक्षश्री शिव कुमार महतो (LM317)
३.महासचिवडा. विनोद दवाडी (LM173)
४.सचिवश्री ध्रुव लोचन अधिकारी (LM315)
निराजन सापकोटा (LM220)
५.कोषाध्यक्षश्री अरुणा अवाले (LM168)
६.सदस्यडा. मोहन बहादुर चन्द (LM291)

निर्वाचन समिति-२०७८

सोहम-नेपाल

उम्मेदवारी दर्ता सम्वन्धी सूचना

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल)

निर्वाचन समिति-२०७८

उम्मेदवारी दर्ता सम्वन्धी सूचना

जल तथा मौसमविद् समाज नेपालको विधान २०५८ को दफा ८ को उपदफा ८.१ मा गरिएको संगठन सम्वन्धी व्यवस्थामा १३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र ५ जना सदस्य सहित ११ जना निर्वाचित पदाधिकारी हनुपर्ने रहेकोले सो प्रयोजनार्थ ८ औं कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि ऐ. विधानको दफा ११ मा गरिएको निर्वाचन सम्वन्धी योग्यता र मताधिकार सम्वन्धी व्यवस्था बमोजिम योग्यता पुगेका ईच्छुक सदस्यज्यूहरुलाई ऐ. विधानको उपदफा ११.२ को खण्ड (ग) बमोजिम उम्मेदावार हुन चाहेमा तोकिएको उम्मेदवारी फारम भरी यस निर्वाचन समितिलाई मिति २०७८ चैत्र २० गते ४ बजे सम्ममा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ। उम्मेदवारी दिनका लागि तपशिल वमोजिम गर्नुहुन समेत अनुरोध छ।

तपशिल

  • उम्मेदवारी दर्ता मिति र समय:

मिति: २०७८ चैत्र २० गते

समय: बिहान १० बजे देखि बेलुकी ४ बजे सम्म

  • उम्मेदवारी फारम लिने र बुझाउने स्थान:
  • सोहम-नेपालको वेवसाईटवाट डाउनलोड गर्न सकिने छ। वा निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरु प्रा. डा. टेक बहादुर क्षेत्री र सुरेश मरहट्ठा, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रिय विभाग किर्तिपूर तथा राम प्रसाद अवस्थी, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बबरमहल बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
  • उम्मेदवारी फारम बुझाउदा सम्पुर्ण विवरण भरी तोकिए वमोजिमको हस्ताक्षर गरी गराई उम्मेदावारी फारम दस्तुर बुझाएको सक्कल भौचर सहित माथि बुदाँ १ मा उल्लेखित उम्मेदवारी मिति र समय भित्र निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ।
  • समय वाहिर र रीत नपुर्याई प्राप्त उम्मेदावारी आवेदन माथि कुनै कारवाही गरिनेछैन।
  • उम्मदवारी फारम दस्तुर:
  • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पदका लागि रु १०००।– (एक हजार मात्र)
  • सदस्य पदका लागि रु ५००।– (पाँच सय मात्र)
  • उम्मेदवारी फारम दस्तुर सोहम-नेपालको खातामा  जम्मा गर्नुपर्नेछ।

खाता नं: 0010000473300038

खातावालाको नाम: SOHAM Nepal

बैंङ्कको नाम: NMB Bank

बैंङ्कको शाखा र ठेगाना:  Babarmahal, Kathmandu

  • उम्मेदावारी फारम दस्तुर एक पटक तिरिसकेपछि फिर्ता हुनेछैन।

निर्वाचन समिति, २०७८

प्रा.डा. टेक बहादुर क्षेत्री

सुरश मरहट्ठा

राम प्रसाद अवस्थी

निर्वाचन सम्वन्धी अध्यावधिक कार्यतालिका र अन्य जानकारी समय-समयमा वेवसाईटमा राखिने भएकोले सोहम-नेपालको वेवसाईट हेर्नुहुन समेत अनुरोध छ।

17th AGM of SOHAM-Nepal concluded

The 17th Annual General Meeting for the year 2075 of Society of Hydrologists and Meteorologists (SOHAM-Nepal) has taken place on the day of 13 Ashad, 2076 at the hall of Tourism Board, Pradarshani Marg, Kathmandu. The major agenda of the AGM was for the revival of SOHAM for its legal status which was pending in the Social Welfare Council since a year ago. The renewal of Society for the fiscal year 2074/75 was obstructed due to issue raised on one of the project held by the Society namely “Mountain Evo”. The society entertained the activities of the project without prior permission of the council and has continued receiving further funding from foreign donor despite the warning of the council afterward. Since the society is awaiting for the decision of the council  and it is in the end of fiscal year 2074/75, the executive committee held on 28 Jestha 2076 decided to present the issue on AGM and get the direction to revive the society from this situation. The proposed annual report along with audit report for the FY 2074/75 was passed by the AGM which would be necessary for the renewal of society from CDO office, Kathmandu as a part. 

The recruitment of Auditor for the FY 2075/76 was also concluded and Mr. Ramod Acharya has been nominated with remuneration of NRs. 20,000 for the upcoming fiscal year as the Auditor for the society. The discussion was also made on the purchase of land by SOHAM-Nepal and the source used for the purchase. However, it was decided not to raise at the moment in the crucial stage of existence of the society itself. The miscellaneous concerns such as utilization of land, code of conduct for member of society and involvement in income generation activity for the society were also raised but all the concerns were postponed until next AGM till renewal of the Society.