निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल)

निर्वाचन समिति-२०७८

निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

मिति: २०७९।०३।०६

जल तथा मौसमविद् समाज नेपालको विधान २०५८ को दफा ८ को उपदफा ८.१ मा गरिएको संगठन सम्वन्धी व्यवस्थामा १३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र ५ जना सदस्य सहित ११ जना निर्वाचित पदाधिकारी हनुपर्ने रहेकोले सो प्रयोजनार्थ ८ औं कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि ऐ. विधानको दफा ११ मा गरिएको निर्वाचन सम्वन्धी व्यवस्था अनुसार उपर्युक्त सवै पदको निर्वाचनका लागि दुई पटकको सूचना मार्फत उम्मेदवार हुन मनोनयनपत्र दाखिला भएका देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरुको मात्र उम्मेदावारी कायम भएकोले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ।

क्र.संपदकार्यकारिणी समितिका निर्वाचित पदाधिकारी
१.अध्यक्षप्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ (LM254)
२.उपाध्यक्षश्री शिव कुमार महतो (LM317)
३.महासचिवडा. खडानन्द दुलाल (LM172)
४.सचिवश्री निराजन सापकोटा (LM220)
५.कोषाध्यक्षश्री अरुणा अवाले (LM168)
६.सदस्यप्रा.डा. साधना प्राधानाङ्ग (LM306)
७.सदस्यडा. भेषराज थापा (LM309)
८.सदस्यडा. धिरज प्रधानाङ्ग (LM200)
९.सदस्यडा. सन्तोष नेपाल (LM290)
१०.सदस्यडा. मोहन बहादुर चन्द (LM291)
११.सदस्यश्री एरिना स्थापित (LM319)

निर्वाचन समिति, २०७८

प्रा. डा. टेक बहादुर क्षेत्री,संयोजक

श्री सुरेश मरहट्टा,सदस्य

श्री राम प्रसाद अवस्थी, सदस्य