उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको अन्तिम नामावली प्रकाशन

 

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल)

निर्वाचन समिति-२०७८

मिति: २०७८।१२।२१

उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको अन्तिम नामावली प्रकाशन

जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम-नेपाल) को ८ औं कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि निम्नानुसार उम्मेदवारी कायम गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ। 

क्र.सं उम्मेदवारी दिने पद उम्मेदवारको नाम कैफियत
१. अध्यक्ष १.    दिपक पौडेल (LM144) रीत पूर्वक आवेदन पेश नभएकोले उम्मेदवारी मनोनयन कायम नगरिएको।
२.    प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ(LM244) उम्मेदवारी कायम गरिएको।
२. उपाध्यक्ष १.    श्री शिव कुमार महतो (LM317) मनोनयन फिर्ता लिएको।
३. महासचिव १.    डा. विनोद दवाडी (LM173) मनोनयन फिर्ता लिएको।
४. सचिव १.    श्री ध्रुव लोचन अधिकारी (LM315) मनोनयन फिर्ता लिएको।
२.    निराजन सापकोटा (LM220) उम्मेदवारी कायम गरिएको।
५. कोषाध्यक्ष १.    श्री अरुणा अवाले (LM168) उम्मेदवारी कायम गरिएको।
६. सदस्य १.    डा. मोहन बहादुर चन्द (LM291) उम्मेदवारी कायम गरिएको।

 

निर्वाचन समिति-२०७८

सोहम-नेपाल